Product was successfully added to your shopping cart.

Privacy Policy

General

Oy Transmeri Ab

Besöksadress: Quartetto Business Park Basso-huset, Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo 

Postadress: PB 50, 02631 Espoo

Faktureringsadress: reskontra@transmeri.fi PB 50, 02631 Espoo

FO-nummer: 2565893-3

E-fakturering EDI-kod: 003725658933 operatör: 003708599126

Telefon: (09) 47650 200

Email: förnamn.efternamn@transmeri.fi

Verkställande direktör Sari Rosin

Direktör, FMCG Rita Holmberg

Direktör, Kosmetik Anu Koskinen

Oy Transmeri Ab har åtagit sig att skydda sina kunders integritet och ger möjlighet att påverka hur informationen behandlas.

Oy Transmeri Ab (“Vi”, “oss” eller “vår”), organisationsnummer 2565893-3, är ett bolag inregistrerat i Finland, som faller under domstolarna i Helsingfors, Finland och vars säte är Linnoitustie 2A, 02600 Espoo, Finland. Vår verksamhet sker på www.joliebeauty.se (“Webbplatsen”). I denna Integritetspolicy refererar begreppet "du" till person som lämnar uppgifter till oss på Webbplatsen.

Om du har kommentarer eller förslag, mottar vi gärna dessa till vår postadress eller med e-post till hello@joliebeauty.se. Alternativt kan du ringa oss på +358 (0)40 648 7928 måndagar till fredagar 10.00 -19.00 och lördagar 10.00-16.00.

Uppgifter som vi samlar in, behandlar och använder

Vi kan komma att registrera uppgifter då du gör en beställning av en produkt på Webbplatsen.

Uppgifterna som vi samlar in kan delas upp i information som användarna ger oss, som härleds från användarbeteende på webbplatsen eller med analys.

Vi använder uppgifter:

  • För att erbjuda en enkel och säker service
  • För att erbjuda en bra användareupplevelse
  • För att förbättra produktrekommendationer och marknadsföring
  • För att utveckla vår kundservice och webbshop

Vi registrerar, lagrar och bearbetar dina uppgifter då vi administrerar ditt inköp på Webbplatsen och vid eventuellt efterföljande krav, samt för att tillhandahålla dig med vår tjänst. Vi registrerar ditt namn, kön, födelsedag, e-postadress, postadress, leveransadress (om annan), telefonnummer, mobilnummer, betalningsuppgifter, betal- och kreditkortsuppgifter och bankkontouppgifter.

Uppgifterna du lämnat används för bearbetning av dina beställningar och för att tillhandahålla tjänsterna och informationen som erbjuds via vår webbplats och som du begärt. Vidare använder vi uppgifterna för att administrera ditt konto hos oss; kontrollera och utföra finansiella transaktioner i samband med betalningar du gör online; granska uppgifter som laddats ner från vår webbplats; förbättra layouten och/eller innehållet på sidorna på vår webbplats och för att användaranpassa innehållet; identifiera besökare på vår webbplats; genomföra demografiska kundundersökningar; skicka information till dig som vi tror du finner användbar eller som du har begärt - inklusive information om våra produkter och tjänster, förutsatt att du inte haft invändningar mot att bli kontaktad för dessa ändamål. Med förbehåll att vi erhållit ditt samtycke kan vi komma att kontakta dig via e-post med information om andra produkter och tjänster. Om du föredrar att inte erhålla marknadsföringskommunikation från oss, har du när som helst möjlighet att välja bort detta.

För att leverera produkten till dig, kan vi komma att lämna ut ditt namn och din adress till tredje part (t.ex. till kurirföretag eller leverantör). Vänligen se mer under ”Utgivande av uppgifter till tredjeparter”.

För att hjälpa oss hantera dina uppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy kan vi komma att lämna ut dina uppgifter till våra agenter eller underleverantörer. Vi kan t.ex. använda oss av tredje part för att utföra leverans av produkter till dig, att ta emot betalning från dig, att analysera uppgifter och assistera oss med marknadsföring och kundservice. Vi kan komma att delge information till tredje part i bedrägeriskyddande syften och för att minska risken för kreditförluster. Vi kan komma att överföra våra databaser som innehåller din personliga information, om vi säljer vår verksamhet eller delar där av. Vi ska INTE, förutom vad som framgår av denna Integritetspolicy, sälja eller avslöja dina personliga uppgifter till tredje part utan att först inhämta ditt godkännande, annat än om så är nödvändigt för ändamål som anges i denna Integritetspolicy eller om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Insamlande av uppgifter för marknadsföringssyften

Vi använder uppgifterna du ger oss också för marknadsföringssyften och för att kommunicera med dig om våra senaste nyheter, kampanjer och annan inspiration.

Du kan när som helst neka till användningen av dina uppgifter för marknadsföringssyften eller någon enskild handling. Du kan avsluta prenumerationen från nyhetsbrevet genom knappen Avregistrera som finns i sidfoten av varje e-mail eller så kan du begära att du raderas genom att skicka ett mail till hello@joliebeauty.se.

Kundkonto

Du kan registrera dig som kund. Vi behöver ditt namn, e-mail och ett lösenord du själv bestämmer för att skapa ett konto. Du kan spara din frakt- och faktureringsinformation på ditt kundkonto för att få snabbare inköpsupplevelse i framtiden. Med kontot kan du se status för din order och se alla dina tidigare beställningar och hantera din personliga information samt nyhetsbrevsprenumeration.

Lagrande och skyddande av uppgifter

Vi har infört lämpliga tekniska och säkerhetsmässiga åtgärder för att förhindra obehörigt och olagligt intrång till, eller oavsiktlig förlust av, eller förstörelse eller skada av dina uppgifter. När vi registrerar uppgifter via Webbplatsen, lagras dina uppgifter på en säker server. Vi använder brandväggar (firewalls) på våra servrar. När vi registrerar betalkortsuppgifter elektroniskt, använder vi kryptering via Secure Socket Layer (SSL) kodning. Vi samlar inte in eller lagrar betalkortsuppgifter elektroniskt. Alla transaktioner hanteras säkert av Klarna.

Vi lagrar dina personliga uppgifter endast för den tid som behövs för att vi kan uppfylla alla ändamål som nämns i denna Integritetspolicy. Dessutom kan viss information lagras längre tid om lagen kräver det, t.ex. för bokföring.

Utgivande av uppgifter till tredjeparter

Vi delar endast dina personuppgifter inom organisationen Jolie Natura Oy om och så långt det är rimligt nödvändigt att utföra och utveckla våra tjänster, t.ex. med våra kundservice- och marknadsföringsanställda.

Vi delar personuppgifter med:

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utanför Jolie om inte något av följande villkor gäller:

● Det är nödvändigt för syftet med denna Integritetspolicy

I den mån tredje parter behöver tillgång till personuppgifter för att utföra tjänster och erbjuda produkter till försäljning har Jolie Natura Oy vidtagit lämpliga kontrakts- och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas uteslutande för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy och i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessutom kan vi lämna dina personuppgifter till våra dotterbolag eller andra betrodda företag eller personer för syfte att behandla det åt oss, baserat på våra instruktioner och i enlighet med vår Integritetspolicy och andra lämpliga skyldigheter avseende sekretess och säkerhetsåtgärder.

● Av juridiska skäl

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part utanför Jolie Natura Oy om vi har godtroliga anledningar till att tillgång till och användning av personuppgifter är rimligt nödvändig för att: (i) uppfylla tillämplig lag, förordning och/eller domstolsbeslut, (ii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem, och/eller (iii) skydda Jolie Natura Oys intressen, egenskaper eller säkerhet, våra användare eller allmänheten så långt som i enlighet med lagen. När det är möjligt kommer vi att informera dig om sådan behandling.

● Av andra legitima skäl

Om Jolie Natura Oy är inblandad i en sammanslagning, förvärv eller tillgångsförsäljning, kan vi överföra dina personuppgifter till den berörda tredje parten. Vi kommer emellertid att fortsätta att se till att alla personuppgifter är konfidentiella. Vi meddelar alla berörda kunder innan personuppgifterna överförs eller omfattas av en annan Integritetspolicy.

● Med ditt uttryckliga samtycke

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part utanför Jolie Natura Oy av andra skäl än de som tidigare nämnts när vi har ditt uttryckliga samtycke till det. Du har rätt att återkalla detta samtycke när som helst.

Dina rättigheter

Om du är orolig för hur dina uppgifter hanteras har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi kan ha lagrat eller som vi bearbetar angående dig. Du har rätt att, utan kostnad, begära att vi rättar till felaktigheter avseende dina uppgifter. Du har dessutom rätt att närsomhelst be oss sluta använda dina personliga uppgifter för direkt marknadsföring. Vänligen kontakta oss på hello@joliebeauty.se.

Om vi av någon anledning inte kan ta bort dina uppgifter informerar vi dig om detta och ger dig en förklaring till varför.

Cookies

Det är inte nödvändigt att acceptera cookies för att besöka vår webbplats. Om du vill göra en beställning eller lägga en vara i din varukorg måste du däremot acceptera cookies för att kunna använda funktionerna för varukorg och check-out.

De flesta cookies vi använder är "session cookies" som tas bort då du lämnar webbplatsen. Vi använder vissa andra cookies som finns kvar i din dator efter du har loggat ut från webbläsaren. Denna typ av cookies gör det möjligt för våra system att känna av att du har besökt vår webbplats tidigare. De kommer dessutom ihåg vilka inställningar och produkter du föredrog. Dessa cookies gör det möjligt för oss att registrera uppgifter som sedan kan användas för att förbättra vår webbplats. Detta gör det lättare för våra kunder att använda vår webbplats och hjälper oss dessutom med personliga produktrekommendationer som du kan komma att uppskatta.

Cookies används aldrig för att lagra personliga uppgifter. Av detta skäl kan cookies aldrig spåras tillbaka till en individuell användare.

Cookies från vissa av våra tredjeparts partners kan komma att lagras på din dator då du besöker vår webbplats. I likhet med våra cookies, registrerar inte heller dess tredjeparts cookies några personliga uppgifter.   

Lista över cookies som vi registrerar

Tabellen nedan listar de cookies vi registrerar och vilken information dess cookies lagrar.

COOKIE namnCOOKIE Beskrivning
CART Anknytningen till din varukorg.
CATEGORY_INFO Lagrar kategoriinformationen på sidan, vilket möjliggör att sidor visas snabbare.
COMPARE Artiklarna du har i listan Jämför Produkter.
CURRENCY Valutan du föredrar
CUSTOMER En krypterad version av ditt kund-id i webbutiken.
CUSTOMER_AUTH En indikation på om du för närvarande är inloggad i webbutiken.
CUSTOMER_INFO En indikation på om du för närvarande är inloggad i webbutiken.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Lagrar Kundsegment ID
EXTERNAL_NO_CACHE En indikator som visar om caching är inaktiverat eller inte.
FRONTEND Din session ID på servern.
GUEST-VIEW Gör det möjligt för gäster att ändra sina beställningar.
LAST_CATEGORY Den kategori du senast besökte.
LAST_PRODUCT Den produkt du tittade på allra senast.
NEWMESSAGE Indikerar om ett nytt meddelande har mottagits.
NO_CACHE Indikerar om det är tillåtit att använda cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART En länk till information om din varukorg och visningshistorik om du har ställt frågor på webbplatsen.
POLL Den i eventuella omröstningar som du nyligen deltagit i.
POLLN Information om vilka omröstningar du deltagit i.
RECENTLYCOMPARED De varor du nyligen har jämfört.
STF Information om produkter du har skickat med e-post till vänner.
STORE Butiksbild och språk som du valt för webbutiken.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Anger om kunder har tillåtit användning av cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produkterna som du nyligen tittat på.
WISHLIST En krypterad lista över produkter som du lagt till din Önskelista.
WISHLIST_CNT Antalet varor i din Önskelista.

Ändringar i Integritets- och Cookiepolicy

Jolie Natura Oy förbehåller sig rätten att ändra Integritets- och Cookiepolicyn då och då. När vi publicerar ändringar ändras datumet i övre hörnet av Integritets- och Cookiepolicyn till det datum då ändringarna blir giltiga.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor angående Integritets- eller Cookiepolicyn kan du kontakta oss via e-mail på: hello@joliebeauty.se.